Perëndia do të të flasë—nëse ti e dëgjon
3. prill e mërkurë

“Unë s'mund të bëj asgjë nga vetja ime; gjykoj sipas asaj që Perëndia më thotë” Gjoni 5:30 NLT

Jezusi bëri vetëm ato gjëra që Ati i Tij i vendosi në mendje. Dhe Ai dëshiron që ti të mësosh te jetosh po në këtë mënyrë. Ti pyet: “A është e mundur një jetë e tillë?”. Po, jo vetëm që është e mundur, por është thelbësore për të përmbushur vullnetin e Perëndisë për jetën tënde. Bibla thotë se Maria mori kohë për ta dëgjuar Jezusin, por motra e saj Marta jo për shkak se ajo ishte shumë e zënë “duke shërbyer” (Shikoni Luka 10:40). Ti mund të bëhesh kaq shumë i zënë duke i shërbyer Zotit, saqë e humbet ndjeshmërinë ndaj zërit të Tij dhe përfundon i ngecur me gjërat dytësore. Ti mëson të dëgjosh prej Perëndisë duke lënë kohë për të dëgjuar prej Tij!

Në Dhiatën e Re, Jezusi tha pesëmbëdhjetë herë: “Ai që ka veshë për të dëgjuar, le të dëgjojë!”. Kur ti bëhesh një krijesë e re në Krishtin, ti ke veshë të rinj frymërorë, por ti duhet të mësosh se si t’i përdorësh ata. Në të vërtetë, kjo duhet të bëhet një nga përparësitë e tua më të larta në jetë. Një fëmijë i sapolindur ka aftësinë që të dëgjojë, por nuk e kupton atë që ai ose ajo dëgjon; të kuptuarit merr kohë, kërkon të mësosh, kërkon vëmendje, kërkon intimitet me prindërit e tij ose të saj. Kur Jezusi takoi dy dishepujt në rrugën për në Emaus pas ringjalljes së Tij, ata nuk e njohën Atë. Por Ai i donte ata, kështu që “ua hapi mendjen, që të kuptonin Shkrimet” (Luka 24:45 NIV).

Ndërsa e hedh vështrimin pas në jetën tënde, ti dallon kohë kur Perëndia ka ecur dhe ka folur me ty, por ti nuk e ke kuptuar atë që Ai ka qenë duke të thënë. Por ska problem! Perëndia është i durueshëm dhe Ai do të punojë me ty dhe do të të zhvillojë.