Si të jesh i sigurtë financiarisht
23. Qershor E Enjte

“I drejti ka mëshirë dhe dhuron” Psalmi 37:21 NIV

Dëshira jote për siguri financiare mund të të dekurajojë për të dhënë. Pse? Sepse çdo lek që jep duket sikur nuk është më në dispozicion për mbrojtjen tënde. Por e kundërta është e vërtetë. Ndjenja jonë e lirisë dhe e sigurisë, në fakt, rritet kur ne japim, sepse dhënia është një deklaratë se siguria jonë qëndron diku tjetër përveç bankës ose kapacitetit tonë për të fituar. Të dhënit është një vepër e sigurisë tek Zoti dhe është e vetmja mënyrë për të tejkaluar pasigurinë financiare.

Mendo për të gjitha gjërat në jetë mbi të cilat kemi pak ose aspak kontroll. Sëmundja. Aksidentet. Humbjet e punës. Kushtet ekonomike. S’është çudi që jemi të pasigurt! Bibla thotë: “Ka nga ata që shkapërderdhin bujari dhe bëhen më të pasur, dhe ka nga ata që kursejnë më tepër se duhet dhe bëhen gjithnjë e më të varfër. Njeriu bujar do të pasurohet dhe ai që vadit do të vaditet gjithashtu” (Fjalët e Urta 11:24-25 NIV). Për mendjen e arsyeshme duket sikur kundërshton vetveten, por për mendjen e mbretërisë ka shumë kuptim. Pali shkruan: “Ai që mbjell me kursim, do të korrë po me kursim; dhe ai që mbjell dorëhapur edhe do të korrë dorëhapur. Secili le të veprojë ashtu si ka vendosur në zemrën, as me keqardhje as nga shtrëngimi, sepse Perëndia do një dhurues të gëzuar. Dhe Perëndia mund të bëjë që gjithë hiri të teprojë për ju, aq sa mbasi të keni gjithnjë mjaft në çdo gjë, t'ju tepërojë për çfarëdo pune të mirë” (2 Korintasve 9:6-8 CEV).

Në dorën tënde, paraja nuk do të ketë kurrë më shumë vlerë. Por kur e mbjell në mbretërinë e Perëndisë, jep një fryt që ti do mund të korrësh kur të kesh nevojë. Të japësh është me të vërtetë çelësi për sigurinë financiare.