Çfarë gjendet në një emër? Gjithçka! (1)
16. Shtator E Enjte

‘Dhe ta dijnë se ti vetëm, që quhesh Zoti, je Shumë i Larti mbi gjithë dheun’ Psalmi 83:18 KJV

 

Izraelitët e quanin Perëndinë Jehovah, një emër për të cilin ata mendonin se nuk mund të thuhej dhe nuk mund të shpjegohej. Kuptimi i emrit është ‘vetë-ekzistuesi’, ‘unë jam’. Ai ishte përpara të gjitha gjërave, krijuesi i të gjitha gjërave; një qenie e jashtëzakonshme, por mesa duket i papërcaktuar, i panjohshëm. Megjithatë, Perëndia donte që ne ta njihnim Atë në një mënyrë personale, kështu që në Shkrim Ai i shtoi pesë tituj zbulues emrit Jehovah, pesë fjalë portretizuese për të na ndihmuar që ta kuptojmë dhe të lidhemi me Të. Izraelitët zakonisht e zbuluan të vërtetën e këtyre fjalëve portretizuese gjatë kohëve të krizave dhe fatkeqësive. Dhe ato do të të ndihmojnë edhe ty kur të kesh nevojë. Jehovah-Jireh: Zoti do të shohë, Zoti do të sigurojë.

Abrahami ishte gati të sakrifikonte djalin e tij kur Perëndia siguroi një qengj si ofrim në vend të Isakut. Dhe në përgjigje ndaj kësaj, Abrahami e quajti Perëndinë, Jehovah-Jireh, Zoti që sheh dhe siguron. Por kjo nuk lidhet vetëm me Abrahamin. Dhjata e Re i referohet shumë herë Zotit që i sheh nevojat tona dhe siguron përgjigje. Jezusi tha: ‘Ati juaj qiellor, pra, e di mirë se ju keni nevojë për të gjitha këto gjëra’ (Mateu 6:32 KJV). Si një prind i përgjegjshëm, i kujdesshëm, Perëndia i sheh nevojat e bijve të Tij përpara tyre dhe siguron zgjidhje.Përpara se këpucët e tyre të prishen, ati i tyre siguron një palë të reja. Ata nuk kanë pse të lypin, të bëjnë pazare dhe të përgjërohen.

Mbase ti po vret mendjen se si ka mundësi që nuk merr gjithmonë atë që ke kërkuar. Sepse Perëndia e di me të vërtetë atë që ke nevojë – kurse ti jo! Mendo për këtë: është e mundur që dëshirat e tua të plotësohen dhe nevojat e tua të vërteta të mos plotësohen. Kujto që Jehovah-Jireh i sheh nevojat e tua dhe për shkak se Ai i sheh ato, Ai do të sigurojë për to! Kaq e thjeshtë është!