Çfarë të ka premtuar Perëndia? Qëndro në atë gjë!
5. Gusht E Enjte

‘Pusho dhe fashitu!’ Marku 4:39 NLT


‘Jezusi tha: “Kalojmë te bregu matanë!”. Dhe dishepujt, si e nisën popullin, e morrën me vete Jezusin, ashtu si ishte, në barkë. Me të ishin edhe disa barka të tjera të vogla. Ndërkaq shpërtheu një furtunë e madhe dhe valët përplaseshin mbi barkë aq shumë sa ajo po mbushej. Ai ndërkaq po flinte në kiç mbi një jastëk. Ata e zgjuan dhe i thanë: “Mësues, a nuk merakosesh që ne po marrim fund?”. Dhe ai si u zgjua, e qortoi erën dhe i foli detit: “Pusho dhe fashitu!”. Dhe era pushoi dhe u bë qetësi e madhe. Atëherë u tha atyre: “Pse jeni ju aq frikacakë? Vallë, si nuk keni besim?”. Dhe ata i zuri një frikë e madhe dhe i thoshnin njëri-tjetrit: “Vallë, kush është ky, që po i binden edhe era edhe deti?”’ (v. 35-41 NLT).

Të ndjekurit e Jezusit nuk e përjashton jetën tënde prej stuhive të jetës, kështu që ti duhet:
1) T’i kujtosh vetes se kush është me ty – Jezusi! Mendo për këtë: nëse Jezusi mund ta qetësojë stuhinë, sigurisht që Ai mund ta parandalojë atë. Por Ai lejon që ne të kalojmë përmes stuhive për të provuar se ne nuk kemi një problem që Ai nuk mund ta zgjidhë. Ti mund të jesh i pafuqishëm në situatë, por Ai nuk është dhe përmes saj ti do e njohësh Atë në një mënyrë që nuk e ke njohur kurrë më parë. Qëllimi i Tij është të të nxjerrë më të fortë në anën tjetër.

2) T’i besosh asaj që Ai të ka thënë. Kur Jezusi të thotë: ‘Kalojmë te bregu matanë’, nuk ka asnjë dallgë të madhe mjaftueshëm për të të mbytur. E vërteta është: ‘Ne nuk mund të qëndrojmë në stuhitë e jetës duke u bazuar në besimin e dikujt tjetër. Ne duhet të jemi plotësisht të sigurt në zemrat dhe mendjet tona’ (shiko 1 Gjonit 5:14-15). Çfarë të ka premtuar Perëndia? Qëndro në atë gjë!