Provo përplasjen e ideve (1)
24. Shkurt E Mërkurë

“Sepse me këshilla të urta do të mund të bësh luftën tënde, dhe në numrin e madh të këshilltarëve është fitorja” Fjalët e Urta 24:6 NIV

Salomoni tha: “Planifikimi strategjik është çelësi për luftën tënde; që të fitosh ti ke nevojë për shumë këshilla të mira” (v. 6 versioni TM). Ka njerëz të mençur dhe me përvojë përreth teje që janë të gatshëm të të ndihmojnë, ndaj bëhu bashkë me ta herë pas here dhe përplasi idetë me ta. Sigurohu që cilido që është i përfshirë e di që nuk ka caqe, kufij ose madje edhe shtrëngime financiare. Qëllimi është që gjithçka të hidhet në tavolinë. Ti nuk e di asnjëherë se cila është ideja jote e ardhshme e madhe, ndaj mos e kufizo veten tënde tek ajo që mendon se është e mundur apo e përballueshme tani për tani. Mbaj një liste të ideve që gjeneron dhe vëri numra. Kjo do të të ndihmojë kur të shkosh e t’i rishikosh me ta, dhe gjithashtu do të të japë idenë se sa shumë ide janë krijuar.

Një sugjerim tjetër është që të varësh një fletë të madhe në mur ku njerëzit mund të shkruajnë apo të vizatojnë idetë e tyre mbi të. Kjo i mban njerëzit në lëvizje, idetë në zhvillim dhe frymëzimin përpara. Dhe ky është një forum ku kriticizmi nuk lejohet. Kujto, që nëse dikush të jep një ide dhe ti e quan atë të marrë ose të pafunksionueshme, ka shumë mundësi që ajo do të jetë ideja e fundit që do të marrësh prej atij personi. Dhe kush e di nëse ideja e tij/saj mund të ketë qenë ideja më e madhe që zgjidh problemin tënd, hap dyer dhe të jep një strategji të ardhshme.

Edhe një tjetër këshillë: Kufizoje sesionin e përplasjes së ideve për rreth një orë. Alfred Hitchcock tha me shaka: “Gjatësia e një filmi duhet të lidhet drejtpërdrejt me aq sa mund të durojë fshikëza urinare e njeriut”. Është më mirë që të kesh sesione të shkurtër, të respektosh kohën e njerëzve, t’i falenderosh ata për kontributin e tyre, e më pas të reflektosh mbi atë që keni diskutuar e pastaj të mblidheni bashkë sërish.