Fusha të suksesit, fusha të mundimit
16. Janar E Shtunë

‘Dhe tani, duke pasur dhunti të ndryshme sipas hirit që na u dha, le t’i përdorim ato’ Romakëve 12:6 NKJV

 

Bibla na mëson se Perëndia i jep gjithsecilit dhunti të veçanta dhe hirin për t’i përdorur ato. Dhe kur ne nuk jemi duke vepruar në fushën e dhuntisë, ne mundohemi. Ne duhet ta mbajmë këtë në mendje kur shohim dikë që ka arritur shumë lart ose bëhemi vetë të tillë. Pali fliste pesë gjuhë dhe shkroi gjysmën e Dhjatës së Vjetër, por ai vazhdimisht vuante nga ajo që ai i referohet si një ‘gjemb në mish’. Kur ai u lut dhe i kërkoi Perëndisë që t’ja hiqte atë, Perëndia i tha ‘jo’. ‘Hiri im të mjafton, sepse fuqia ime përsoset në dobësi’ (2 Korintasve 12:9 KJV). Prandaj, ne kemi nevojë për hir në fushat e dhuntive tona dhe hir për fushat në të cilat ne nuk kemi fare talent.

Tregohet historia për një burrë që shkoi për të dëgjuar një folës të njohur dhe përfundoi i ulur pranë gruas së folësit. Gjatë fjalimit, burri vuri re se folësi i njohur kishe çorape me monogram (me iniciale në të). I intriguar prej kësaj, ai pa edhe më nga afër dhe vërejti që në vend të dy ose tre inicialeve ishin gërmat ‘TGIF’. Kur fjalimi mbaroi, ai e lavdëroi folësin e më pas u kthye nga gruaja e folësit dhe i tha: ‘Si ka mundësi që çorapet e burrit tuaj shkruajnë: “TGIF (në anglisht): Lavdi Zotit Është e Premte?”’. Ajo iu përgjigj: ‘Oh, nuk është ky kuptimi i gërmave. Monogramet e ndihmojnë atë që të vishet. Fjalë për fjalë ato nënkuptojnë: Fut të parët gishtat e këmbës’.

Për sa kohë që do të jetosh, ti do të shkëlqesh në disa fusha dhe do të mundohesh në disa të tjera. Dhe ti do të kuptosh që hiri i Perëndisë është i mjaftueshëm për çdo sfidë me të cilën përballesh. Dhe kjo është fjala për sot!