Trego pak entuziazëm!
12. Maj E Mërkurë

‘Përdore plotësisht dhuntinë që Perëndia të ka dhënë’ 2 Timoteut 1:6 CEV

Nëse nuk e ruan entuziazmin, jeta mund të të rraskapisë. Një punë që dikur të sfidonte, mund të bëhet monotone, një marrëdhënie që dikur të ngazëllente mund të bëhet bajate dhe një një ecje e përditshme me Perëndinë që dikur të frymëzonte, të duket sikur bëhet për inerci. Fjala entuziazëm vjen nga fjala greke që do të thotë ‘i zotëruar ose i frymëzuar prej Perëndisë’. Por si mund të qëndrosh i frymëzuar? Ashtu si izraelitët mblodhën manën e freskët çdo mëngjes, ti ke nevojë për një derdhje të përditshme mbi ty të Fjalës së Perëndisë dhe Frymës së Perëndisë.

Pali i sfidoi të krishterët në Romë: ‘I shërbeni Zotit me entuziazëm’ (Romakëve 12:11 NLT). Dhe besimtarët në Galati: ‘Nëse dikush është i zellshëm që të bëjë gjëra të mira...kjo është diçka e mirë’ (Galatasve 4:18 NLT). Kështu, në vend që të ankohesh për gjithë gjërat që nuk pëlqen, kupto që prania dhe fuqia e Perëndisë jeton brenda teje dhe vendos një buzëqeshje në fytyrën tënde dhe një burim në hapat e tu. Kujto se qytetar i kujt mbretërie je: i Perëndisë. Autori Sheldon Vanauken thotë: ‘Argumenti më i mirë për Krishtërimin janë të krishterët: gëzimi i i tyre, siguria e tyre, plotësia e tyre. Por argumenti më i fortë kundër Krishtërimit janë gjithashtu të krishterët – kur ata janë të zymtë...pa gëzim...i japin vetes të drejtë...të vetëkënaqur...të ngushtë dhe shtypës’.

Jeta e krishterë nuk ka si synim të jetë një udhëtim për në varr me qëllimin e mbërritjes në mënyrë të sigurt në një trup të mirë-ruajtur, por një garë drejt vijës së finishit, e përdorur, e përmbushur plotësisht dhe që shpall me zë të lartë: ‘Uau! Çfarë gare!’. Davidi na thotë se Perëndia e ngriti atë nga gropa e dëshpërimit, i vendosi këmbët e tij mbi terren të sigurt dhe i dha atij një këngë të re (shiko Psalmin 40:1-3). Dhe a nuk ka bërë Ai të njëjtën gjë edhe për ty? Prandaj, trego pak entuziazëm!