Duke iu përgjigjur pyetjeve të mëdha (5)
25. Qershor E Premte

‘Dhe pa besim është e pamundur t’i pëlqesh Atij’ Hebrenjve 11:6 NIV

 

Disa skeptikëve u pëlqen të thonë: ‘Për cilin “perëndi” po flet: Thorin, Zeusin, etj.?’. Përfundimi në këtë pyetje është: ‘Këto ishin perëndi mitike dhe po kështu është edhe i yti’. Ateistët kanë të drejtë për faktin që këto perëndi janë mite. Njeriu shtyhet drejt idhujtarisë ashtu si mola drejt flakës. Ka me mijëra perëndi të rreme. Hinduizmi ka rreth 330 milion. Por ka vetëm një krijues dhe ky është Perëndia që ia shfaqi Veten e Tij Moisiut dhe na dha ligjin e Tij moral. Ky është Perëndia që u bë mish në personin e Jezus Krishtit, që vdiq dhe u ringjall për ne dhe që siguroi shpëtimin. Dhe ky është Perëndia me të cilin do të përballesh në ditën e gjykimit. Ti thua: ‘Unë nuk besoj tek dita e gjykimit!’. Po sikur ta kesh gabim?

Një tjetër argument që ateistët përdorin është që ata nuk mund ta provojnë që Perëndia nuk ekziston, njësoj si ti dhe unë nuk mund të provojmë që zana e dhëmbëve nuk ekziston. Kjo është pseudo-intelektuale dhe një mënyrë poshtëruese e barazimit të besimit në Perëndinë me atë tek zana e dhëmbëve. Është e vërtetë që ne nuk mund të përgënjeshtrojmë ekzistencën e asnjërit prej tyre. Megjithatë, siç shkruan edhe një shërbenjës: ‘Besimi në ekzistencën e zanës së dhëmbëve është i paqëndrueshëm. Besimi në Perëndinë dhe si rrjedhojë bindje ndaj Tij ka pasoja të përjetshme’. Pasoja të paprapësueshme! Bibla thotë: ‘Të gjithë, pra, do të dalim përpara gjykatës së Krishtit. Sepse është shkruar: “Rroj unë, thotë Perëndia, se çdo gjë do të ulet para meje, dhe çdo gjuhë do ta lavdërojë Perëndinë!”. Kështu, pra, secili nga ne do t’i japë llogari Perëndisë për veten e vet’ (Romakëve 14:10-12 NIV).

Sot, pranoje Jezusin si Shpëtimtarin tënd dhe ti do ta takosh Perëndinë në paqe.