Shtatë bijtë e Skevit (3)
24. Tetor E Diel

‘Të perëndishëm në dukje, por mohues të fuqisë së saj’ 2 Timoteut 3:5 NIV

Ja ku ke tre mësime të rëndësishëm prej shtatë bijve të Skevit:
1) Ata që janë përreth teje nuk janë domosdoshmërisht me ty. Vetëm se dikush ka shoqëri me ty, të admiron dhe përpiqet që të të imitojë, nuk do të thotë se ai person është me ty. Këta njerëz e ndoqën Palin, duke studiuar çdo lëvizje dhe duke u përpjekur që të bënin atë që ai bëri. Por ata kishin motivet e gabuara. Ata nuk ishin kurrë aspak ‘me’ të! A je i shqetësuar se mos humbet disa njerëz të caktuar? A po përpiqesh që t’i mbash ata të lumtur? A e vret mendjen nëse do t’ja dalësh në jetë pa ta? Gjoni shkruan: ‘Mes nesh dolën, por nuk ishin nga tanët’ (1 Gjonit 2:19 NKJV). Kur Perëndia e heq një person që nuk përket në jetën tënde, besoji Atij; Ai e di çfarë është më e mira.

2) Numrat e mëdhenj nuk nënkuptojnë gjithmonë efektivitet të madh. Këta shtatë burra së bashku nuk mund të bënin atë që bëri një apostull i fuqizuar prej Frymës. Dhe kujto, babai i tyre ishte një prift, kështu që ata dinin se si ‘të bënin kishë’. Ata përmbushën Shkrimin: ‘Të perëndishëm në dukje, por mohues të fuqisë së saj’.

3) Suksesi nuk është dhe aq i lehtë sa duket. Bijtë e Skevit u shfaqën aty nga fundi i karrierës së Palit. Ata nuk ishin që në fillim kur ai u përul në rrugën për në Damask apo kur u trajnua për tre vite e gjysëm në shkretëtirën arabe. Këta djem po kërkonin rrugë të shkurtra. Vetëm se dikush shkruan një libër për suksesin, nuk do të thotë që ti mund të arrish brenda natës atë që u desh vite përvojë jete nga ana e autorit. Nuk është se Perëndia nuk mund të të japë sukses të menjëhershëm; por ti ke nevojë për kohë, trajnim dhe në disa raste një riparim kapital për të të përgatitur për të.