Të ndjehesh mirë për veten tënde
24. Maj E Martë

“Dhe ne e kemi këtë thesar në enë prej balte që epërsia pashoqe e kësaj fuqie të jetë nga Perëndia dhe jo nga ne” 2 Korintasve 4:7 KJV

Kur nuk ndjehesh mirë për veten, ti jeton me një ndjenjë pasigurie. Ti vazhdon të kërkosh për pranimin e njerëzve dhe kur nuk e merr, ndjenja jote e vlerësimit tkurret. Si rezultat, ti mund ta kalosh jetën duke mos e arritur asnjëherë potencialin tënd të plotë të dhënë nga Zoti. Vetëm vetes nuk mund t’i largohesh, derisa të mësosh ta pranosh veten bazuar në faktin se Perëndia të do dhe të pranon ashtu siç je, dhe ti do të luftosh gjithmonë kundra pasigurisë.

Ndalu dhe mendo për herën e fundit që ti ishe me dikë që nuk është se të pëlqen të rrish. Si u ndje personi? Jo dhe aq mirë apo jo? Mirë apo keq, ne i reflektojmë  tek të tjerët mendimet dhe ndjenjat që kemi për veten. Prandaj, nëse do që njerëzit të mendojnë mirë për ty, ti duhet të kesh një mendim të mirë për veten tënde – një mendim të bazuar në Fjalën e Perëndisë.  Tani, Bibla na paralajmëron për të paturit e një mendimi tepër të zmadhuar për veten – mos shko në ekstremin tjetër. Të jetosh në vetërefuzim të vazhdueshëm është një ftesë e hapur për Satanin, për të cilin Bibla thotë se është si një luan vrumbullues, i cili kërkon se kë të përpijë (shiko 1 Pjetri 5:8).

Ti thua: “Por a nuk shkroi Pali: ‘Në mishin tim nuk banon asgjë e mirë’?” (Romakëve 7:18 NLT). Po, por kjo do të thotë se vlerat e mira që ti ke, janë prova se Zoti po punon në jetën tënde. Bibla thotë: “Dhe ne e kemi këtë thesar në enë prej balte që epërsia pashoqe e kësaj fuqie të jetë nga Perëndia dhe jo nga ne” (2 Korintasve 4:7 KJV). Sot, në vend që të përqëndrohesh tek të metat e tua dhe të ndjehesh keq, prano “thesarin” e pranisë, fuqisë dhe potencialit të Perëndisë që jetojnë në ty.