Kur familja jote nuk të kupton
3. Mars E Mërkurë

“Sepse kushdo që bën vullnetin e Perëndisë, ai është vëllai im, motra ime dhe nëna!” Marku 3:35 MSG

Bibla thotë: “Ndërkaq erdhën vëllezërit e tij [Jezusit] dhe e ëma dhe, si ndaluan përjashta, dërguan ta thërrasin. Turma ishte ulur përreth tij; dhe i thanë: ‘Ja, nëna jote dhe vëllezërit e tu janë përjashta dhe po të kërkojnë’. Por ai u përgjigj atyre duke thënë: ‘Kush është nëna ime, ose vëllezërit e mi?’. Pastaj duke vështruar rreth e qark mbi ata që ishin ulur rreth tij, tha: ‘Ja nëna ime dhe vëllezërit e mi! Sepse kushdo që bën vullnetin e Perëndisë, ai është vëllai im, motra ime dhe nëna!’” (v. 31-35 TM).

Një nga sprovat e tua më të mëdha të besimit do të jenë anëtarët e familjes sate, të cilët nuk të kuptojnë ose që nuk kanë të njëjtat vlera apo vizion si ti. Dhe nga ana jote kjo gjë kërkon dituri dhe hir. Pavarësisht paaftësisë së familjes së Tij për ta kuptuar, Jezusi vazhdoi që të kujdesej për ta dhe t’i respektonte ata. Megjithatë, Ai refuzoi që t’i lejonte ata që ta diktonin Atë apo të ndryshonin detyrën që Ai besonte se Perëndia i kishte dhënë Atij. Pëërparësia e Tij ishin njerëzit që ishin mbledhur që të dëgjonin atë që Ai kishte për të thënë.

A po ndjehesh i keqkuptuar dhe i refuzuar nga familja jote sot? Atëherë lutu kështu: “Atë, më ndihmo të jetoj ashtu siç  Jezusi jetoi; duke u ballafaquar me ata që më keqkuptojnë, duke dëgjuar fjalët e tyre dhe duke ndjerë thumbimin e akuzave të tyre, e megjithatë të mund të jetoj përmbi to. Më ndihmo që të jem i hirshëm kundrejt atyre, jeta e të cilëve po konsumohet nga fyerja dhe po gjymtohet nga frika. Më vendos në një vend paqeje të plotë, që pavarësisht se kush mund të më keqkuptojë, unë të jem i aftë që të vazhdoj njësoj si Jezusi bëri—gjithë rrugës për në kryq, tek ringjallja dhe çmimi. Në emër të Krishtit unë lutem. Amen”.