Të gjesh terren të përbashkët (1)
2. dhjetor e shtunë

“E kam bërë veten time gjithçka për të gjithë” 1 Korintasve 9:22 NLT

Për ta ndikuar dikë, në fillim duhet të lidhesh me të. Dhe për ta bërë këtë, duhet të kërkosh për terren të përbashkët. Pali shkruan: “E kam bërë veten time gjithçka për të gjithë, që të mund të shpëtoj me çdo mënyrë disa njerëz”. Tek “The Message”, Eugene Peterson perifrazon fjalët e Palit: “Sepse, ndonëse jam i liruar nga të gjithë, e bëra vetën time shërbëtor të të gjithëve që të fitoj sa më shumë njerëz. Kështu e kam bërë vetën time jude me judenjtë për t'i fituar judenjtë; e kam bërë veten time si një që është nën ligj me ata që janë nën ligj për t'i fituar ata që janë nën ligj; me ata që janë pa ligj e kam bërë veten time si pa ligj (ndonëse nuk isha pa ligjin e Zotit, por nën ligjin e Krishtit), për të fituar ata që janë pa ligj. E kam bërë veten time të dobët me të dobëtit, për të fituar të dobëtit; e kam bërë veten time gjithçka për të gjithë, që të mund të shpëtoj me çdo mënyrë disa njerëz. Dhe këtë e bëj për hir të ungjillit, që të bëhem edhe unë pjestar i tij” (vargjet 19-23, MSG).

Vër re fjalët “E kam bërë veten time gjithçka për të gjithë”. Kur vinte fjala për të predikuarit të vërtetën, Pali nuk lëvizte nga parimet e tij. Por kur vinte puna për të arritur dhe ndikuar njerëzit për Krishtin, ai u përpoq të hiqte çdo pengesë midis atyre dhe Krishtit. Dhe ti duhet të jesh i gatshëm të bësh të njëjtën gjë. Njerëzve nuk i intereson sa shumë di deri sa të shohin sa shumë ty të intereson. Ja pse duhet t’u afrohesh atyre me zemër dhe jo me kokë. Para se dikush të marrë të vërtetën që ti ke për të ndarë, ata duhet të jenë të bindur se ti i do dhe kujdesesh për ta. Dhe kjo do të thotë të gjesh terren të përbashkët.