Ndalo dhe kërko për udhëzime
13. prill e shtunë

“Éshtë një rrugë që njeriut i duket e drejtë, por në fund ajo të nxjerr në rrugët e vdekjes” Fjalët e Urta 14:12 NIV

Ti mund të jesh i sinqertë në qëllimet e tua – por sinqerisht gabim. Bibla thotë se shiu bie mbi “të drejtët dhe të padrejtët” (Mateu 5:45 NLT). Ligji i shkakut dhe pasojës aplikohet tek çdo njeri dhe të gjitha qëllimet e tua të mira nuk do të të çojnë tek destinacioni i duhur nëse je në rrugën e gabuar. Mendo për këtë kështu: Mbase ke marrë në konsideratë investimin në një kompani të caktuar. Ti bën kërkimet e duhura, flet me ekspertët dhe gjërat duken mirë. Kështu, ti vazhdon me supozimin se ky është një vendim i duhur. Më pas, ndodh e papritura. Një recesion godet dhe tregu bie. Nuk është faji yt; ti ishe i sinqertë në vendimin tënd për të investuar, por kjo nuk e ndryshon rezultatin përfundimtar. Ti gjithsesi humbet. Ti nuk mund ta përballosh që të vendosësh besimin tënd në atë që “njeriut i duket e drejtë” (Fjalët e Urta 16:25 NKJV); ti duhet të ndjekësh ato gjëra që janë të drejta në sytë e Perëndisë.

Jezusi tha: “Unë jam rruga, e vërteta dhe jeta. Akush nuk shkon tek Ati veçse nëpërmjet meje” (Gjoni 14:6 NLT). Kjo do të thotë që nëse nuk ja ke përkushtuar jetën tënde Krishtit, ti je tashmë në rrugën e gabuar. Kthehu pas dhe kërkoji Atij që të t’i falë mëkatet dhe të të vendosë në rrugën drejt jetës së përjetshme. Dhe nëse je një besimtar që kërkon drejtim, lutu, lexoje Biblën tënde dhe dëgjo për atë që Perëndia ka për të të thënë. Dishepujt në rrugën për Emaus thanë: “Po a nuk na digjej zemra përbrenda, kur ai … na hapte Shkrimet?” (Luka 24:32 KJV). Kërkoji Perëndisë që të hapë Fjalën e Tij, të të japë ty “djegie zemre frymërore” dhe të të çojë në drejtimin e duhur. Dhe Ai do ta bëjë!