Nëse mbjell, do të korrësh
20. Nëntor E Premte

‘Ai që mbjell dorëhapur edhe do të korrë dorëhapur’ 2 Korintasve 9:6 NLT

 

E korra jote financiare përcaktohet nga ajo që shpenzon, ajo që kursen dhe ajo që mbjell në mbretërinë e Perëndisë. Bibla na mëson se mbjellja e njëpasnjëshme garanton korrjen e njëpasnjëshme. E ardhmja jote fillon me atë që ke tani për tani në dorë. Secili prej nesh ka marrë diçka prej Perëndisë që është në gjendje të riprodhohet; sekreti është që ta vendosësh atë në duart e Tij. Ai do që ne të kemi sukses, të kemi burimet e nevojshme për të përmbushur vullnetin e Tij dhe për të ndihmuar të tjerët që të bëjnë të njëjtën gjë. Ai tha: ‘Unë jam Zoti, Perëndia yt, që të mëson për të mirën tënde’ (Isaia 48:17 KJV).

Në Dhjatën e Re Jezusi i mësoi peshkatarët se si të kapnin më shumë peshq (shiko Luka 5:1-11). Në një rast, Ai madje u tha dishepujve të Tij se ku mund të gjenin para për të paguar taksat e tyre (shiko Mateu 17:27). Ai mësoi se të dhënët, jo mos dhënia, është mënyra për të shumëfishuar atë që të është dhënë (shiko Luka 6:38). Ndonjëherë, fara jote është e vetmja rrugë për të dalë prej problemit, por ti duhet të jesh i gatshëm që ta mbjellësh atë. Këtu ke faktet prej Shkrimit. Jezusi u tregoi njerëzve se ku mund të gjendej paraja. Dhe kur ata dështonin në diçka, Ai i motivoi ata që të ngriheshin sërish dhe të përpiqeshin prapë – duke përdorur metodat e Tij.

Ai u tha atyre se Perëndia ishte burimi i tyre i padështueshëm i sigurimit dhe i inkurajoi ata që të prisnin një të korrë për çdo farë që ata mbillnin Pali thotë: ‘Secili le të veprojë ashtu si ka vendosur në zemrën, as me keqardhje as nga shtrëngimi, sepse Perëndia do një dhurues të gëzuar. Dhe Perëndia mund të bëjë që gjithë hiri të teprojë për ju, aq sa mbasi të keni gjithnjë mjaft në çdo gjë, t’ju tepërojë për çfarëdo pune të mirë’ (2 Korintasve 9:7-8 CEV).

Thelbi: nëse ti mbjell, ti do të korrësh! Kaq e thjeshtë!