Perëndia po të trajnon
28. Qershor E Diel

“Sepse Perëndia ndreq atë që do dhe fshikullon çdo bir që i pëlqen” Hebrenjve 12:6 MSG

Fjala hebraike për sprovë vjen nga një fjalë që do të thotë “të hedhësh një vështrim të mprehtë, të shikosh, të zgjedhësh”. Hiqe tutje nocionin që Perëndia nuk e sheh vuajtjen tënde. Në të kundërt, Ai është plotësisht i përfshirë. Ai i shikon nevojat e të nesërmes dhe, në përputhje me rrethanat, i përdor ato që të krijojë sprovën e të sotmes. A nuk e ka Ai autoritetin për të vepruar kështu? Ai është poçari, ne jemi argjila. Ai është bariu; ne jemi delet. Ai është kopshtari; ne jemi degët. Ai është mësuesi; ne jemi studentët. Besoji trajnimit të Tij. Ti do ta kalosh këtë. Dhe kujto, të gjitha sprovat janë të përkohshme. Ato janë të kufizuara në kohëzgjatje. Bibla thotë: “Për këtë gëzohuni, ndonëse, në qoftë se duhet, për pak kohë, tani duhet të trishtoheni nga prova të ndryshme” (1 Pjetrit 1:6 NIV). Dhe ja ku ke edhe diçka tjetër për ta mbajtur mend: ti nuk mund ta shkurtosh periudhën e sprovës tënde, por ti patjetër që mund ta zgjasësh atë duke qenë krenar dhe kokëfortë, duke i rezistuar asaj që Perëndia dëshiron të të mësojë. Perëndia nuk do të ta mohojë atë zgjedhje, por Ai as nuk do të të mbrojë nga pasojat e asaj zgjedhjeje. Ti nuk do të ishe studenti i parë që do t’i duhej të përsëriste një klasë në shkollë dhe nuk do të jesh as i fundit. Ti mund të shkosh në kishë të dielën dhe t’i japësh një shërbim buzësh Perëndisë; ti mund t’i refuzosh parimet e së vërtetës dhe të kërkosh një rrugë të shkurtër si rrugëzgjidhje. Por kjo nuk funksionon. “Gjykimi i mirë siguron favor, por veprimi i të pabesëve është i dëmshëm” (Fjalët e Urta 13:15 NKJV). Bëje sipas mënyrës së Perëndisë, sepse është mënyra më e mirë. Gjithmonë!