Perëndia dhe paraja jote (7)
24. Maj E Diel

“Që ju të bëheni të pasur” 2 Korintasve 8:9 NKJV

Bibla na siguron që Perëndia nuk është i varfër. “Argjendi është imi, ari është imi”, thotë Zoti i ushtrive” (Hagai 2:8 KJV). “Të mia janë në fakt tërë kafshët e pyllit; imja është bagëtia që ndodhet me mijëra ndër male” (Psalmi 50:10 KJV). Tani, pyet veten: Nëse do të ishe një miliarder, a do të ishe i lumtur po të shihje fëmijët e tu të vinin vërdallë të leckosur dhe të uritur? Jo? Epo, as Perëndia! Pali shkruan: “Sepse ju e njihni hirin e Zotit tonë Jezu Krisht, i cili, duke qenë i pasur, u bë i varfër për ju, që ju të bëheni të pasur me anë të varfërisë së tij” (2 Korintasve 8:9 KJV). Mbase ti e ke lexuar këtë shkrim dhe ke menduar se mbase Pali e kishte fjalën për të qenit i pasur frymërisht, por jo i pasur financiarisht. Le ta lexojmë këtë varg në atë kontekst dhe të shohim nëse ka kuptim: “Ai duke qenë i pasur frymërisht, u bë i varfër frymërisht për ne, që ne të bëhemi të pasur frymërisht”. Nuk është kjo ajo që vargu po thotë! Pyetje: Kur ka qenë Jezusi ndonjëherë i varfër frymërisht? Jo, vargu thotë atë që nënkupton dhe nënkupton atë që thotë: “që ju të bëheni të pasur”. Tani, fjala “i pasur” nënkupton gjëra të ndryshme për njerëz të ndryshëm. Në disa vende ti konsiderohesh i pasur nëse ke një çati mbi kokë, tre vakte ushqimi në ditë dhe një biçikletë për të shkuar në punë. Në fakt, tani do të ishte një kohë e mirë për të diskutuar fjalën biblike “begati”, aq shumë të abuzuar dhe të keqkuptuar gjerësisht. Begatia thjesht nënkupton “të kesh mjaftueshëm për të kryer vullnetin e Perëndisë”. A ka Perëndia një vullnet për jetën tënde? Po. A do Ai që të kesh para mjaftueshëm për të përmbushur vullnetin e Tij për jetën tënde? Po. Ky është plani i Perëndisë për jetën tënde!