Përqëndrohu tek ajo që vlen
27. Mars E Premte

‘Po rend drejt synimit, drejt çmimit’ Filipianëve 3:14 NKJV

Pjesë e suksesit të jashtëzakonshëm të Palit ishte fakti që ai ishte i përqëndruar. ‘Po rend drejt synimit, drejt çmimit të thirrjes së lartme’. Përqëndrimi mund t’i sjellë energji dhe fuqi thuajse gjithçkaje, qoftë frymërore, mendore ose fizike. Sociologu Robert Lynd vërejti se ‘njohuria është fuqi vetëm në rast se një njeri i njeh se cilat janë ato fakte për të cilat nuk duhet ta vrasë mendjen fare’. Lindja e një depërtimi potecial shpesh rezulton në ndarjen e shumë ideve të mira. Por për t’i çuar idetë në nivelin tjetër, ti duhet të kalosh nga të qenurit i zgjeruar në të menduarit tënd, në të qenurit përzgjedhës. Një ide e mirë bëhet një ide madhështore kur i përkushtohet kohë përqëndrimi. Është e vërtetë se përqëndrimi tek një ide e vetme për një kohë të gjatë mund të jetë shumë irrituese, por këmbëngulja jote do të të shpërblejë. Mendja nuk do të përqëndrohet derisa të ketë një qëllim. Por synimi i qëllimeve të tua është që ta përqëndrojë vëmendjen tënde dhe të japë drejtim, jo të identifikojë një destinacion përfundimtar. Ndërsa mendon për qëllimet e tua, sigurohu që ata janë: 1) të qartë mjaftueshëm për t’u mbajtur në fokus; 2) të afërt mjaftueshëm për t’u arritur; 3) ndihmues mjaftueshëm për të ndyrshuar jetë. Pali i përshkroi qëllimet e tij si ‘thirrja e lartme’. Kur ti mendon vetëm për veten tënde, ti po mendon ‘për poshtë’, por kur ti mendon për të tjerët, ti po mendon ‘për lart’. Këta tre udhëzime do të të ndihmojnë ty të vazhdosh më tej. Dhe sigurohu që t’i shkruash në letër qëllimet e tua. Nëse ata nuk janë të shkruar, të garantoj se ata nuk janë mjaftueshëm të përqëndruar. Dhe nëse ti dëshiron me të vërtetë të sigurohesh se ata janë të përqëndruar, merr këshillën e producentit teatral, David Belasco, që ka thënë: ‘Nëse nuk mund ta shkruash idenë në pjesën e pasme të kartës sime të biznesit, atëherë ti nuk ke një ide të qartë’.