Gënjeshtrat: Gjuha amtare e Satanit
15. Korrik E Mërkurë

“Kur thotë gënjeshtra, flet nga vetvetja” Gjoni 8:44 NIV

Jezusi i tha Satanit: “Kur thotë gënjeshtra, flet nga vetvetja”. Dhe ai na gënjen në tre mënyra: (1) Me Dyshimet. Strategjia e tij është të të dekurajojë, të të shtyjë të mbledhësh duart e të thuash: “E ç’vlerë ka? Asgjë s’ka ndryshuar!”. Kur ti e thua këtë, ti po firmos faturën dhe po pranon pakon. Mos e bëj! Bibla thotë: “Je zënë në lakun e fjalëve të gojës sate, je zënë nga fjalët e gojës sate” (Fjalët e Urta 6:2 AMPC). Ajo që ti thua formon këndvështrimin tënd dhe krijon mjedisin në të cilin jeton. Mos thuaj asgjë që e çon Satanin të mendojë se është duke fituar. (2) Me Tronditjen. Nëse nuk e pret sulmin e Satanit, ti do të alarmohesh dhe do të mendosh: “Duhet të jem duke mos bërë progres. Përndryshe, përse jam duke u përballur me të njëjtat beteja të vjetra?”. Pse? Sepse Satani nuk heq dorë pa luftuar dhe sulmi i tij është prova që ti nuk je mundur ende. (3) Me Ndjenjat. Satani do përpiqet që të të bindë se ti nuk e meriton të falesh. Ai do të të thotë se për shkak se ti nuk ndjehesh i falur, atëherë nuk je i tillë. Por kujto, ai është një gënjeshtar. Këtu vendoset fitorja jote. Qëndro në terrenin tënd. Puna është kryer tashmë për ty. Fjala e Zotit e thotë këtë; tani duhet të fillosh edhe ti ta thuash këtë. Koha do e forcojë dhe do e bëjë bëjë solid pozicionin tënd. Satani do të të sjellë në mendje të gjitha gjërat prej të cilave Perëndia të ka çliruar dhe duke u marrë me to ti do të përjetosh disa prej emocioneve që ke pasur kur ke kaluar përmes atyre përvojave. Strategjia e tij është të të bëjë të ndjehesh sikur asgjë nuk ka ndryshuar. Mos e ha këtë karrem! Jezusi tha: “Atëherë Jezusi u tha judenjve që besuan në të: “Nëse do të qëndroni në fjalën time, jeni me të vërtetë dishepujt e mi; do ta njihni të vërtetën dhe e vërteta do t’ju bëjë të lirë” (Gjoni 8:31-32 NIV).