Perëndia do të bëjë drejtësi për ty
24. Shkurt E Hënë

‘Drejtësia e tyre vjen nga unë’ Isaia 54:17 NLT

A të kanë akuzuar padrejtësisht? Edhe Jezusin e akuzuan. Ata e quajtën Atë të pangopur, pijanec dhe një mik i mëkatarëve. Ata e akuzuan apostullin Pal se ishte i marrë dhe llafazan. Bibla e quan Satanin ‘atin e rrenave’ (Gjoni 8:44 NIV, Botimi 2011). Dhe kur ti je i përkushtuar që të bësh vullnetin e Perëndisë, ai do të të sulmojë – dhe do të përdorë njerëz për ta bërë këtë. Mos u dekurajo dhe mos u dëshpëro Perëndia do të bëjë drejtësi për ty. Fjala e Tij thotë: ‘Asnjë armë e sajuar kundër teje nuk do të ketë sukses, dhe çdo gjuhë që do të ngrihet të gjykojë kundër teje, ti do ta dënosh. Kjo është trashëgimia e shërbëtorëve të Zotit dhe drejtësia e tyre vjen nga unë”, thotë Zoti’. Nëse ti ngul këmbë që të hakmerresh, Perëndia do të tërhiqet dhe do të të lerë ty ta bësh atë gjë. Por kur ti e vendos situatën në duart e Tij, prova mund të rezultojë në një dëshmi të mirësisë dhe hirit të Tij në jetën tënde. Prandaj, në vend që të harxhosh kohë duke u ankuar, lutu: ‘Bëj që të shkëlqejë fytyra jote mbi shërbëtorin tënd; shpëtomë për hir të mirësisë sate. O Zot, bëj që unë të mos jem i pështjelluar, sepse të kam kërkuar; u pështjellofshin të pabesët...Mbeçin pa fjalë buzët gënjeshtare, që flasin pa turp kundër të drejtit, me mëndjemadhësi dhe përçmim. Sa e madhe është mirësia jote që ti u rezervon atyre që kanë frikë nga ti, dhe që ti përdor në prani të bijve të njerëzve ndaj atyre që gjejnë strehë te ti! Ti i fsheh në strehën e fshehtë të pranisë sate nga grackat e njerëzve, ti i ruan në një çadër të mbrojtur nga grindjet me fjalë’ (Psalmi 31:16-20 NLT). Thjesht lutu:  ‘O Atë, unë e vendos këtë situatë në duart e tua sot. Bëj drejtësi për mua’.