Të gjendesh pranë në kohë krize (2)
17. Maj E Premte

‘Ofrojini njëri-tjetrit ndihmë’ Galatasve 6:2 CEV

Qëllimi yt duhet të jetë që të ndihmosh njerëzit të përballojnë krizat e tyre dhe të rriten përmes tyre. Kjo nënkupton uljen e nivelit të tyre të frikës dhe të nduhmuarit e tyre që të funksionojnë sërish normalisht duke: 1) Krijuar kontakt me ta. Njerëzit në krizë priren që të tërhiqen në vend që të kërkojnë për ndihmë. Prandaj ty do të të duhet të hedhësh hapin i pari, duke shfaqur ndaj tyre interes mirëkuptues dhe të sinqertë. Ti nuk duhet të jesh një profesionist; dy hapa të thjeshtë mund të sjellin një ndryshim të madh. Dëgjo me vëmendje shqetësimet dhe perceptimet e tyre dhe ruaj kontaktin me sy. Këto dy gjëra do t’i bëjnë ata që të ndjehen të vlerësuar dhe të kuptuar. 2) I ndihmuar ata që të reduktojnë ankthin e tyre. Një prani qetësuese mund ta ulë nivelin e tyre të stresit. Inkurajoji ata që të flasin për shqetësimet e tyre dhe ofroju ndihmë. Për shembull, thuaj: ‘Ka mënyra për t’u marrë me këtë situatë’. Ka mundësi që këndvështrimi i personit është i shtrembëruar ose tepër pesimist, prandaj me butësi sugjeroji këndvështrime të tjerë. Për shembull: ‘A mund të të sugjeroj një mënyrë tjetër se si ta shohësh këtë gjë’? Sa herë që të jetë e mundur jepu shpresë për të ardhmen: ‘Unë e kuptoj që është e vështirë, por me ndihmën e Perëndisë unë besoj se ti mund ta menaxhosh situatën’. Më pas, jepu atyre një premtim nga Bibla për ta mbështetur inkurajimin (shiko Jeremia 33:3). 3) U fokusuar në çështjet e vërteta. Në një krizë, njerëzit shpesh janë të mbytur nga vërshimi i fakteve turbulluese, problemeve potenciale dhe vendimeve të domosdoshme. Duke u ofruar atyre ndihmë për të vendosur se me çfarë çështjesh duhet të përballen në fillim dhe se cilët probleme duhet të zgjidhen tani për tani, ti i ndihmon që vuajtja e tyre të lehtësohet. Në vend që të diskutosh për të kaluarën ose të shqetësohesh për të ardhmen, përqëndrimi tek e tashmja dhe të ndihmuarit e tyre për të ndërmarrë veprim mund ta lehtësojë ankthin e tyre dhe t’i fuqizojë ata që të përballen më mirë.