Përdor ‘strategjinë e lavdërimit’
15. Maj E Mërkurë

‘Le të kenë në gojën e tyre lavdet e Perëndisë dhe në dorën e tyre një shpatë që pret nga të dy anët’ Psalmi 149:6 NKJV

Jeta e krishterë është një fushëbetejë me një armik që është atje jashtë për të na mposhtur çdo ditë. Por Perënda na ka dhënë strategji për të fituar dhe lavdërimi është një prej tyre. Kur ushtria e Izraelit doli në betejë, fisi i Judës e udhëhoqi. Emri ‘Juda’ do të thotë ‘lavdëro Zotin’. Kështu, kur të dalësh në betejë, shko me ‘lavdërimin më të lartë për Perëndinë’ në gojën tënde dhe Ai do të shkojë përpara teje. Kjo është ‘strategjia e lavdërimit’ që i shembi muret e Jerikos për Jozueun dhe bëri që armiqtë e Jozafatit të shkatërronin njëri-tjetrin që përpara se beteja të fillonte (shiko 2 Kronikave 20). Të lavdërosh Perëndinë kur përballesh me një situatë që nuk e menaxhon dot është një vendim. Ti mund të mos ndjehesh i denjë – por Ai është! Ti mund të mos ndjehesh i aftë – por Ai është! Kujtoji Perëndisë premtimet e Tij. Asgjë nuk e lëviz Atë më shumë se sa kur shikon që bijtë e Tij e lavdërojnë emrin e Tij dhe shpallin premtimet e Tij përballë fatkeqësisë. Jezusi tha: ‘Ju do të keni hyrje të plotë dhe të lirë në mbretërinë e Perëndisë, çelësat për të hapur çdo derë’ (Mateu 16:19 MSG). Lavdërimi e fton Perëndinë që të ndërhyjë, prandaj përdore atë. Dhe gjej dikë që të bashkohet me ty në lavdërim (shiko Mateu 18:19). Shumëfishoje ndikimin tënd përpara fronit të Perëndisë. Bibla thotë: ‘Aty nga mesnata Pali dhe Sila po luteshin dhe i këndonin himne Perëndisë... Befas...u hapën të gjitha’ (Veprat 16:25-26 KJV). Prandaj, fjala për ty sot është: përdor ‘strategjinë e lavdërimit’!