Një urdhërim me të vërtetë sfidues
23. Korrik E Martë

‘Ky është urdhërimi im: ta doni njëri-tjetrin, ashtu si unë ju kam dashur juve’ Gjoni 15:12 NLT

Jezusi tha: ‘Këto gjëra jua kam thënë që gëzimi im të qëndrojë në ju dhe gëzimi juaj të jetë i plotë’ (v. 11 NLT). Cilat janë këto ‘gjëra’ që ti duhet të bësh që të kesh gëzimin e Tij në jetën tënde? Jezusi na e thotë në vargun tjetër. ‘‘Ky është urdhërimi im: ta doni njëri-tjetrin, ashtu si unë ju kam dashur juve’. Ti thua: ‘Ky është me të vërtetë një urdhërim sfidues!’. Po dhe do të të duhet të rritesh e të piqesh shumë në mënyrë që ta zbatosh atë. Por që ta shijosh jetën që Jezusi do që ti të kesh, ti duhet ta përkushtosh veten tënde në zbatimin e tij! Perëndia ka krijuar njerëz të ndryshëm me temperamente dhe personalitetet të ndryshëm, ndaj është e qartë që Atij i pëlqen larmia. Kur Perëndia krijoi njerun e parë, Ai tha: ‘Është mirë’. Prandaj, jo vetëm që ka larmi njerëzish, por ka edhe ‘mirësi’ tek çdo njeri dhe ti supozohet që ta gjesh të mirën në ta. Një pjesë e mungesës së lumturisë në jetën tonë shkaktohet ngaqë njerëzit nuk janë ata që ne duam të jenë apo ngaqë nuk bëjnë atë që ne duam që ata të bëjnë. Cila është përgjigjia? Si mund ta shijosh çdo ditë nëse do të duhet të merresh me njerëz të mërzitshëm? Duke e mbledhur mendjen që t’i duash ata. Nuk ka pse ti duash rrugët e tyre, por duhet t’i duash ata pavarësisht rrugëve të tyre. Por kur mendon për këtë gjë, a nuk është kjo mënyra se si të trajton Perëndia edhe ty? Ja ku ke një ndihmesë për të dashur njerëzit e mërzitshëm: njerëzit e mërzitshëm zakonisht janë të mërzitur për diçka në jetën e tyre. Kur ti e trajton burimin e dhimbjes së tyre, ata do të fillojnë të ndjehen më mirë dhe të të trajtojnë edhe ty më mirë.