Ringjallja unike e Jezusit (1)
20. Prill E Shtunë

‘Isha i vdekur, por ja, jam i gjallë në shekuj të shekujve’ Zbulesa 1:18 NLT

Fakti që Jezusi u ringjall prej së vdekurish nuk është ajo që e bën Atë unik. Bibla dokumenton edhe shtatë ringjallje të tjera. Jezusi ishte numri tetë (numri biblik për fillimet e reja). Ringjallja e Tij ishte ndryshe nga të gjitha të tjerat në dy mënyra; le t’i shohim ato: 1) Ringjallja e Tij ishte e vetmja që u paratha që më parë. Davidi profetizoi për Jezusin: ‘Sepse ti nuk do ta lësh shpirtin tim në Sheol dhe nuk do të lejosh që i Shenjti yt të shohë korruptimin’ (Psalmi 16:10 NLT). Dhe Isaia profetizoi jetë për Të përtej kryqëzimit të Tij. ‘Duke ofruar jetën e tij si flijim për mëkatin…ai…do të zgjasë ditët e tij’ (Isaia 53:10 NKJV). Jezusi në fakt e paralajmëroi ringjalljen e Tij prej së vdekurish. ‘Jezusi filloi t’u sqarojë dishepujve të vet se i duhej të shkonte në Jerusalem...se do të vritej dhe do të ringjallej të tretën ditë’ (Mateu 16:21 NIV, Botimi 2011). 2) Vetëm Jezusi e ringjalli Veten e Tij prej së vdekurish! Armiqtë e Tij e konsideronin Atë si një viktimë të pashpresë të përpjekjeve të tyre të vendosura për ta zhdukur Atë dhe misionin e Tij. Por ata gaboheshin në çdo drejtim! Ai tha: ‘Askush nuk mund të ma heqë [jetën], por e lë nga vetja; unë kam pushtet ta lë e pushtet ta marr përsëri; ky është urdhëri që kam marrë nga Ati im’ (Gjoni 10:18 NLT). Gjithë pushteti i Romës dhe urrejtja e përndjekësve të Tij judeas nuk mundën ta eleminonin Jezusin apo të asgjësonin kauzën e Tij. Ai nuk kishte nevojë për ndihmë. Në vdekjen e Tij dhe në ringjalljen e Tij, Ai ishte gjithnjë brenda planit. ‘Shkatërroni këtë tempull dhe unë për tri ditë do ta ngre përsëri’ (Gjoni 2:19 NLT). Dhe Ai e bëri! Ai është i gjallë në jetë të jetëve!