Mbahu fort tek fjala që ke marrë
7. Dhjetor E Shtunë

‘Por pasi e kanë dëgjuar atë, vjen menjëherë Satanai dhe ua heq fjalën e mbjellë në zemrat e tyre’ Marku 4:15 NIV (Botimi 2011)

Në shëmbëlltyrën e mbjellësit, Jezusi tha: ‘Ata gjatë rrugës janë ata në të cilët mbillet fjala; por pasi e kanë dëgjuar atë, vjen menjëherë Satanai dhe ua heq fjalën e mbjellë në zemrat e tyre’. A e ke vënë re se si ulesh në shtëpi dhe shikon një film prej dy orësh pa u ndjerë jo rehat dhe i mërzitur, e megjithatë kur predikimi i drejtuesit të kishës i kalon tridhjetë ose dyzet minutat, ti vazhdon të shikosh orën dhe mezi prêt që të largohesh nga kasha? Dhe nëse dikush të pyet ditën tjetër se për çfarë u predikua, ti nuk ke se çfarë t’i thuash. Jezusi tha: ‘Vjen menjëherë Satanai dhe ua heq fjalën’. Por si mund ta mbash atë? 1) Shkruaje (shiko Eksodi 17:14). Kur ti mban shënime mbi atë që lexon dhe dëgjon, ti do të ruash më shumë, do të ndikohesh më shumë dhe do të përfitosh më shumë prej saj. 2) Lutu sipas saj. Nëse nuk lutesh mbi Fjalën që po dëgjon, ti do të vazhdosh të kthehesh në shtëpi prej kishës i prekur, por jo i ndryshuar. Shumë prej shenjtorëve të kohëve të mëparshme e lexonin Biblën të ulur në gjunjë. Edhe ti duhet ta provosh! 3) Diskutoje atë me të tjerë. Fjala e Perëndisë është si një farë që shumëfishohet dhe rritet kur ajo ujitet nga biseda me të tjerët që kanë besimin tënd. Bibla thotë: ‘Atëherë ata që kishin frikë nga Zoti i folën njëri-tjetrit. Zoti i dëgjoi me vëmendje’ (Malakia 3:16 NIV, Botimi 2011). 4) Praktikoje atë çdo ditë. Gjoni na thotë: ‘Fjala u  bë mish’ (Gjoni 1:14 KJV). Mënyra e vetme për ta ruajtur Fjalën e Perëndisë është që të praktikosh parimet e saj ose ‘ta mishërosh atë’!