Ti do të shpërblehesh
25. Gusht E Diel

‘Duke ditur se mundi juaj nuk është i kotë’ 1 Korintasve 15:58 NKJV

Është e lehtë të harrosh që kjo botë nuk është shtëpia jote, që ti do ta kalosh përjetësinë me Krishtin në një shtëpi të përgatitur posaçërisht për ty dhe kur të arrish në qiell do të shpërblehesh për përmbushjen e detyrës së dhënë nga Perëndia këtu në tokë. Bibla jo vetëm që na e mëson këtë, por përshkruan gjithashtu edhe specifikat. Këtu ke tre prej tyre që duhet të kesh parasysh: 1) Shpërblimi yt më i madh do të jetë në qiell, jo në tokë. Po, ka shpërblime tokësore (shiko Markun 10:30), por Perëndia i rezervon bekimet e Tij më të mëdha për ditën kur ‘vepra e secilit do të shfaqet’ dhe ‘ai do të marrë një shpërblim’ (1 Korintasve 3:13-14, NASB ). Është shërbimi yt tani ai që do të përcaktojë statusin tënd atëhere, prandaj jepi gjithmonë Perëndisë më të mirën. 2) Shpërblimi yt do të bazohet në cilësi, jo në sasi. Neve na bën përshtypje përmasa dhe statusi, por Perëndisë i bën përshtypje sinqeriteti. Kur Ai të të shpërblejë, kjo do të bazohet në atë që ke bërë me atë që ke pasur dhe ‘zemrën’ që ti ke derdhur në të. Kjo do të thotë që ne të gjithë i kemi mundësitë të barabarta kur bëhet fjalë për shpërblime. 3) Shpërblimi yt mund të vonohet, por nuk do të mohohet kurrë. Mendo pak për këtë. Kur ti ke bërë diçka që ishte e nevojshme e megjthatë të kanë injoruar dhe keqkuptuar, kujto se ‘mundi juaj nuk është i kotë’. Kur ke bërë gjënë e duhur, nuk ke marrë as para e as mirënjohje, mos harro, ‘mundi juaj nuk është i kotë’. Kur ti ke shërbyer, ke dhënë dhe ke sakrifikuar, pastaj vullnetarisht je spostuar mënjanë në mënyrë që Perëndia të marrë gjithë lavdinë, kujto se ‘mundi juaj nuk është i kotë’. Thënë me fjalët e Jezusit: ‘Ati yt, që shikon në fshehtësi, do të ta shpërblejë haptas’ (Mateu 6: 4 NLT).