Zhvillimi shpirtëror i penguar (4)
7. Qershor E Diel

“Kush shkon me të urtët bëhet i urtë, por shoku i budallenjve do të bëhet i keq” Fjalët e Urta 13:20 NKJV

Le të shohim pengimin e zhvillimit të marrëdhënieve. Plani i Perëndisë për jetën tënde kërkon lidhjen me njerëzit e duhur – dhe të shkëputesh nga të gabuarit. Të ulur pranë Jezusit në Darkën e Fundit ishin Gjoni, që e donte Atë dhe Juda, që e tradhëtoi Atë. Është e domosdoshme të dish se kush është i ulur në tavolinën tënde! Prandaj lutu: “Zot, unë lutem për njerëzit që Ti ke sjellë në jetën time dhe i ke vendosur në zemrën time. Bekoji marrëdhëniet e shëndetshme dhe më jep dituri që të menaxhoj ata të vështirët në një mënyrë që të kënaq Ty. Nëse ka miqësi prej të cilëve duhet të largohem, miqësi që do të jenë të dëmshme pavarësisht se çfarë bëj unë, më trego se çfarë duhet të bëj dhe më jep hirin dhe kurajon për ta bërë. Nëse ka marrëdhënie që po thahen dhe po më shpërqëndrojnë prej planit dhe qëllimit tënd, unë të besoj Ty që t’i japësh fund ose t’i ndryshosh ato për më mirë. Dhe kur të jem unë ai që ka nevojë për ndryshim, më trego dhe puno në jetën time me anë të fuqisë Tënde të mahnitshme. Unë kam nevojë për diturinë Tënde që të dalloj miqtë dhe kolegët që duhet të zgjedh. Më ndihmo që të shkëputem prej marrëdhënieve që më largojnë prej shtegut që Ti ke hapur për mua. Dërgo njerëz në jetën time që janë të perëndishëm dhe të mençur dhe më ndihmo të bekoj, inkurajoj dhe kontribuoj në cilësinë e jetëve të të tjerëve. Më trego miqësitë që janë të denja për të luftuar dhe unë do ta bëj me gëzim. Ji Zot i gjithë marrëdhënieve të mia, që ato të jenë ajo që Ti dëshiron të jenë. Në emrin e Jezusit unë lutem. Amen”.