Shadraku, Meshaku dhe Abednego (2)
July 16. Monday

‘Mbreti Nebukadnetsar urdhëroi të ndërtohet një figurë prej ari, e lartë gjashtëdhjetë kubitë’Danieli 3:1.

Është normale të thuash se dikush që i ngre vetes një statujë prej njëzet e shtatë metrash me shumë mundësi është duke kompensuar diçka. Kjo statujë ishte mishërimi i krenarisë. Të gjithë ne kemi nga pak Nebukadnetsar përbrenda vetes. Ne nuk do t’i ngrinim kurrë vetes një statujë njëzet e shtatë metra të lartë, por ne mërzitemi kur njerëzit nuk i përulen dëshirave tona. Ne nuk do të hidhnim kurrë dikë në një furrnaltë të zjarrtë, por zemërimi ynë ndizet kur neve nuk na ecën e jona. Ne e kërkojmë adhurimin në mënyra nga më të stërholluarat. Ne e ekzagjerojmë informacionin në CV-të tona, i ulim të tjerët poshtë pas shpinës së tyre dhe themi gënjeshtra për të fshehur zonat gri në jetët tona.  Nëse ti nuk e gjen identitetin dhe sigurinë tënde në atë që Krishti ka përmbushur për ty në kryq, ti do t’i fshehësh pasiguritë e tua pas hipokrizisë tënde. Ti do të përpiqesh që t’i luftosh betejat e tua, të krijosh mundësitë e tua dhe të vendosësh reputacionin tënd. Dy Shkrime e përcaktojnë rënien e Mbretit Saul:1) ‘Sauli ndërtoi pastaj një altar kushtuar Zotit’ (1Samuelit 14:35).2) ‘Sauli…i ka ngritur vetes një monument’ (1Samuelit 15:12). Dhe Samueli pa përmes kësaj e i tha: ‘A nuk është vallë e vërtetë që kur ishe i vogël në sytë e tu ishe bërë kreu i fiseve të Izraelit? (1Samuelit 15:17). A e di se kush i ndërton monument vetes? Ata që mendojnë se janë të vegjël! Dhe sa më i pasigurt të jetë një person, aq më shumë monumente ka nevojë të ndërtojë. Ekziston një vijë ndarëse e hollë midis ‘Ardhtë mbretëria jote’ dhe ‘Ardhtë mbretëria ime’. Nëse e kalon atë vijë, atëherë marrëdhënia jote me Perëndinëështë vetë-shërbyese. Ti nuk je duke i shërbyer Atij, ti je duke e përdorur Atë. Ti nuk po i ndërton altar Perëndisë; ti po i ndërton monumente vetes. Dhe kjo është idhujtari.