Të kesh qëndrimin e ngadhënjyesit
2. Prill E Enjte

‘Ju pret një gëzim i mrekullueshëm’ 1 Pjetrit 1:6 NLT

Në vitin 1962, në një studim klasik të quajtur Cradles of Eminence (Burimi i Famës), Victor dhe Mildred Goertzel hetuan prejardhjen familjare të më shumë se 400 njerëzve të suksesshëm. Ata u përpoqën që të identifikonin përvojat e hershme që mund të kenë kontribuar në arritjet e tyre të jashtëzakonshme në jetë. Ata përfshinë njerëz si Anjshtajni dhe shumë të tjerë që janë të famshëm dhe të admiruar. Prejardhjet e tyre provuan se ishin shumë interesante. Tre të katërtat e tyre vinin prej një fëmijërie të trazuar, varfëri e madhe, familje të ndara ose abuzim prej prindërve. Një e katërta e tyre kishin paaftësi fizike. Shumica e atyre që u bënë shkrimtarë ose dramaturgë të njohur kishin parë prindërit e tyre të përfshiheshin nga një krizë në tjetrën. Ja se çfarë nxorri në përfundim kërkimi: Nevoja për të kompensuar disavantazhet ishte një fakt kryesor në nxitjen kundrejt arritjeve personale. Këta njerëz kishin një gjë të përbashkët – qëndrimin e ngadhënjyesit: ‘Dhe kjo është fitorja që e mundi botën – bësimi ynë’ (1 Gjonit 5:4 NKJV). Kur ti ke besim tek Perëndia dhe vetja jote, ti mund të përfundosh duke bërë gjëra që të mahnisin. Problemi që duket aq i vështirë sot, mund të bëhet pikërisht ajo gjë që të hap rrugën për tek madhështorja nesër. Bibla e thotë në këtë mënyrë: ‘Për këtë gëzohuni, ndonëse, në qoftë se duhet, për pak kohë, tani të trishtoheni nga prova të ndryshme, që prova e besimit tuaj, që është shumë më i çmuar nga ari që prishet, edhe pse provohet me zjarr, të dalë për lëvdim, nder e lavdi në zbulesën e Jezu Krishtit’ (1 Pjetrit 1:6-7 NLT).