Bekimet e bindjes
shtator 20. e enjte

‘Të gjitha këto bekime do të bien mbi ty...në rast se dëgjon zërin e Zotit’ Ligji i Përtërirë 28:2 NIV (Botimi 1984)

Në një studim, qindra njerëzve iu bë kjo pyetje: ‘Cila është gjëja më e mirë që ju ka ndodhur këto pesë vitet e fundit?’. Për habi, shumë u përgjigjën: ‘Asgjë’. Fjala e Perëndisë na premton bukën e përditshme, të mirat e përditshme dhe bekimet e përditshme e megjithatë këta njerëz nuk arritën të mendoni qoftë edhe për një gjë të mirë që u kishte ndodhur atyre në një gjysëm dekade! Çfarë mënyre e trishtueshme për të jetuar! Autori John Mason vëren: ‘Ne në mënyrë tipike i shohim gjërat jo ashtu siç ato janë, por ashtu siç ne jemi. Nga mënyra se si e pozicionojmë veten, ne e shohim dëshminë e Perëndisë kudo ose asgjëkundi. Shumë shpesh mendjet tona janë të mbyllura vetëm në një drejtim. Ne po kërkojmë për të kuqen, këhstu që e anashkalojmë blunë; ne mendojmë për nesër dhe Perëndia po thotë tani. Ne po kërkojmë ngado dhe përgjigjia është poshtë hundës tonë. Kur një person pozicionohet në mënyrën e duhur, ai është gati që të marrë gjithçka që Perëndia ka për të’. Bibla thotë: ‘Të gjitha këto bekime do të bien mbi ty...në rast se i bindesh zërit të Zotit, Perëndisë tend. Do të jesh i bekuar në qytete dhe në fshatra. I bekuar do të jetë edhe fryti i barkut tend...Do të jesh i bekuar kur hyn dhe i bekuar kur del. Zoti do të veprojë në mënyrë që armiqtë e tu, që ngrihen kundër teje, të munden para teje; do të dalin kundër teje nëpër një rrugë, por do të ikin para teje nëpër shtatë rrugë. Dhe Zoti do ta urdhërojë bekimin të ndodhet mbi ty në hambaret e tua...Zoti do të bëjë që të jesh koka dhe jo bishti’ (v. 2-13 NIV, Botimi 1984). Vëre fjalët: ‘në rast se i bindesh zërit të Zotit’. Dashuria e Perëndisë është e garantuar dhe e pakushtëzuar. Por bekimet e Tij kërkojnë bashkëpunim nga ana jote. Prandaj sot, ec në bindje.