Pikërisht kështu funksionon!
19. Janar E Diel

‘Dhe Zoti e çmoi Abelin dhe dhuratën e tij, por nuk çmoi Kainin dhe ofertën e tij’ Zanafilla 4:4-5 KJV

Kaini kultivoi tokën, mbolli farat, mblodhi të korrën dhe i ofroi Perëndisë frutat e punës së tij. Ai mendoi se Perëndisë kjo do t’i bënte përshtypje dhe që Ai do të ndjehej i detyruar që ta bekonte atë. Por nuk funksionon kështu! Abeli, nga ana tjetër, i tha Perëndisë: ‘Unë nuk bëra gjë. Ti e krijove qengjin që po të ofroj. Unë po të jap atë që është e jotja dhe po kërkoj që Ti ta bekosh atë’. Dhe Perëndia e bëri! Ti mund të mësosh shumë për dikë nga mënyra se si ata i afrohen Peëndisë. Disa prej nesh veprojnë sikur Perëndia u detyrohet ndonjë gjë. Të tjerëve prej nesh u bën përshtypje aq shumë statusi ynë frymëror dhe arritjet tona, saqë ndjejmë nevojën që t’i afrohemi Atij me frazeologji të përzgjedhur dhe me ‘ju’ dhe ‘ti’ të thëna me tinguj pompozë. Por Perëndisë kjo nuk i bën fare përshtypje, prandaj le të bëhemi të vërtetë! ‘Dhe Zoti e çmoi Abelin dhe dhuratën e tij’. Kjo ndodhi për arsyen se Abeli, ndryshe nga vëllai i tij nuk o kërkonte merita për asgjë. Ai donte që Perëndia ta merrte gjithë lavdinë. Kjo është ajo lloj oferte që e lëviz zemrën e Perëndisë dhe fton bekimet e tij më të pasura mbi jetët tona. Prandaj, çfarë po i ofron Perëndisë sot? Arritjet e tua? Kredencialet e tua denominacionale? Mbështetjen tënde tek vetja? Emocionin tënd të cekët? Nëse po e bën këtë, lëre fare më mirë! E vetmja gjë që Ai kërkon është që ti ta hapësh zemrën tënde me përulësi dhe ta lejosh Atë që të rikrijojë në ty ngjashmërinë e Jezusit. Kur ti e bën këtë, ndodh diçka e mrekullueshme. Duke minimizuar interesat e tua personale dhe duke i dhënë Perëndisë një ofertë të pranueshme, Ai jo vetëm që do ta pranojë dhe do ta respektojë atë, por Ai do të të bekojë dhe do të të pajisë që të bekosh edhe të tjerë gjithastu. Pikërisht kështu funksionon!