Ji i vërtetë me Zotin
November 13. Tuesday

‘Le të ngremë lart zemrat tona dhe duart tona në drejtim të Perëndisë të qiejve’ Vajtimet 3:40 NIV (Botimi 2011)

Kur ti lutesh: ‘Zot, të lutem më bëj një njeri më të mirë’, në cilat fusha specifike do që të ndryshosh, të rritesh dhe të piqesh? Në mënyrë që të jesh i vërtetë me Zotin, ti duhet t’i përgjigjesh këtyre 12 pyetjeve me kujdes:

1) A jam i sinqertë dhe i ndershëm në të gjitha marrëveshjet e mia financiare? Kjo përfshin t’i japësh të dhjetën Zotit.

2) A e vendos veten në situata seksualisht të papërshatshme apo e ekspozoj veten si material i dëmshëm?

3) A shpenzoj mjaftueshëm kohë me familjen time dhe a do të thoshin ata që unë e bëj këtë?

4) A e them të vërtetën edhe kur më sjell dhimbje apo kritikim?

5) A e kam të lehtë të them: ‘E kisha gabim. Ju lutem më falni’ apo mbaj mëri?

6) A po bëj kompromis me dashje në ndonjë fushë të jetës sime apo po refuzoj të pranoj pasojat e veprimeve të mia?

7) A kam formuar zakone të cilat janë të dëmshëm për shëndetin tim, punën time, familjen time apo ecjen time me Zotin?

8) A jam krenar, egoist apo arrogant?

9) A kam marrë merita për diçka që dikush tjetër ka bërë dhe që duhet të shpërblehej?

10) A kam dështuar së rrëfyeri diçka tek dikush që duhet ta dijë gabimin tim?

11) A kam qënë i pandjeshëm apo abuziv ndaj të dashurve të mi? Dhe nëse po, çfarë jam i gatshëm të bëj për këtë?

12) A jam duke kaluar kohë mjaftueshëm me lutje dhe duke lexuar Biblën? ‘Le të ngremë lart zemrat tona dhe duart tona në drejtim të Perëndisë të qiejve’. Fjala për ty sot është: Ji i vërtetë me Zotin!