Perëndia i Gideonit është Perëndia yt
30. maj e enjte

“Shko me fuqinë që ke” Gjyqtarët 6:14, NIV

Bibla thotë: Engjëlli i Zotit iu shfaq dhe i tha: ‘Zoti është me ty, o luftëtar trim!’. Gideoni iu përgjigj: ‘Imzot, në rast se Zoti është me ne, atëherë pse na ndodhën tërë këto?’ ... Atëherë Zoti iu drejtua atij dhe i tha: ‘Shko me këtë fuqi që ke dhe shpëtoje Izraelin nga dora e Madianit. A nuk jam unë që po të dërgoj?’. Ai iu përgjigj: ‘O Imzot, si mund ta shpëtoj Izraelin? Ja, familja ime është më e dobëta e Manasit, dhe unë jam më i vogli në shtëpinë e atit tim’. Zoti i tha: ‘Por unë do të jem me ty dhe ti ke për t'i mundur madianitët sikur ata të ishin një njeri i vetëm’” (vargjet 12-16, NIV).

A ndjehesh i frikësuar dhe i papërshtatshëm? Gideoni po shtinte grurin në një vend të ngushtë (vargu 11), i frikësuar nga madianitët. Megjithatë, Perëndia e quajti atë “luftëtar trim”. Perëndia shikon gjëra tek ty që të tjerët nuk i shohin, që edhe ti vetë nuk i sheh! Lexoji këto fjalë me kujdes: “Kujtoni gjërat e kaluara të kohëve shumë të vjetra, sepse unë jam Perëndia dhe nuk ka asnjë tjetër; jam Perëndia dhe askush nuk më ngjet mua, që shpall fundin që në fillim dhe shumë kohë më parë gjërat që ende nuk janë bërë, duke thënë: “Plani im do të realizohet dhe do të bëj gjithçka më pëlqen” (Isaia 46:9-10, NKJV).

Perëndia i shikon gjërat në stadin e tyre të përfunduar – duke përfshirë fitoren tënde përfundimtare. Dhe sot, Ai po të thotë: “Shko me këtë fuqi që ke … A nuk jam unë që po të dërgoj?”. Kur Perëndia të dërgon, suksesi yt është i garantuar pavarësisht të gjitha pengesave, armiqve dhe të gjitha kufizimeve të cilat ti i di shumë mirë. Nëse nuk je i gatshëm të lëvizësh deri sa gjërat “të duken më mirë”, nuk do të fitosh. Fillo ku je dhe përdor atë që ke, më pas Perëndia do të të japë më shumë.