Si na tundon Satani
20. Qershor E Enjte

‘Por me tundimin do t’ju japë dhe rrugë dalje, që ju të mund ta përballoni’1 Korintasve 10:13 CEV

Satani u përpoq që ta bënte Jezusin t’i dorëzohej tre lloj tundimesh të ndryshëm dhe ai do të përpiqet të bëjë të njëjtën gjë edhe me ty: 1) Kënaqësi pa Perëndinë. Duke e ditur që Krishti ishte i uritur, Satani i tha Atij që t’i kthente gurët në bukë. Por Jezusi tha ‘jo’ për shkak se Ai e dinte se plani i Perëndisë ishte që ta ushqente dhe ta forconte Atë frymërisht; Ai refuzoi që të pranonte më pak se aq – edhe ti gjithashtu duhet ta besh këtë. 2) Sukses pa Perëndinë. Satani pas kësaj e çoi Jezusin në majë të tempullit dhe i tha Atij që të hidhej prej tij, duke thënë se Perëndia do të dërgonte engjëj për ta mbrojtur Atë. Por plani i Perëndisë për Jezusin ishte kryqi, ringjallja dhe turmat e njerëzve që do të besonin tek Ai. Satani u përpoq që ta shtynte Jezusin të pranonte më pak dhe ai do të bëjë të njëjtën gjë edhe me ty. Mos e ha atë kafshatë! 3) Domethënie pa Perëndinë. Satani i ofroi Jezusit mbretëritë e kësaj bote nëse Ai do të përulej dhe do ta adhuronte atë. çfarë oferte! Domethënie pa Perëndinë! Por fakti është që mbretëritë e kësaj bote nuk ishin të Satanit që ai t’i ofronte! Kështu që ai e gënjeu Jezusin – dhe ai do të të gënjejë edhe ty. Rruga për tek kënaqësia e përhershme është rruga e kryqit, që nënkupton sakrifikimin e vetes tënde. Jezusi e qortoi Satanin me një kujtesë prej Shkrimit që vetëm Perëndia është i denjë për të marrë lavdi. Kupto këtë: Satani do të marrë çdo dëshirë legjitime që ti ke dhe do përpiqet që të të shtyjë ty ta përmbushësh atë në një mënyrë ilegjitime. Por ti mund ta mposhtësh atë. Si? Duke qëndruar pranë me Perëndinë dhe duke jetuar në Fjalën e Tij, ‘Por me tundimin do t’ju japë dhe rrugë dalje, që ju të mund ta përballoni’.