Si të bëhesh ‘i plotë’
19. Shkurt E Martë

‘Jezusi atëherë filloi të thotë: “A nuk u shëruan që të dhjetë? Ku janë nëntë të tjerët?”’ Luka 17:17 NKJV

Le të lexojmë se si Jezusi shëroi dhjetë lebrozët dhe të shohim se çfarë mund të mësojmë: 1) Ata e kapën momentin. ‘Dhe duke ngritur zërin, thanë: “Mjeshtër, Jezus, ki mëshirë për ne”’ (v. 13 NKJV). Njerëzit e dëshpëruar bëjnë lutje të dëshpëruara. Kujt i intereson përparësia dhe dukja e jashtme kur je duke vdekur? Këta njerëz e kuptuan se Jezusi ‘po kalonte’ (shiko v. 11) dhe gjëja më e keqe që mund të ndodhte ishte që Ai të kalonte pa i vënë re ata. Prandaj, ata e kapën momentin dhe i thirrën Atij. Edhe ti mund ta bësh këtë gjë, sepse askush nuk të dëgjon ashtu si Perëndia (shiko Psalmi 118:5). 2) Ata duhej të kishin durim për shërimin e tyre. Shërimi i tyre nuk qe i menjëhershëm; ai qe një proces hap pas hapi. ‘Dhe ndodhi që, ndërsa ata po shkonin, u pastruan’ (Luka 17:14 NKJV). Shpesh kjo është mënyra se si funksionon. Dhe nuk është vetëm një hap, por një përkushtim që të çash përpara përmes pengesave dhe frikërave derisa të marrësh mrekullinë tënde. Dhe ia vlen përpjekja dhe ti e vlerëson çlirimin tënd akoma edhe më shumë kur të duhet ta fitosh atë ditë pas dite duke u varur tek Perëndia. 3) Vetëm njëri prej të dhjetëve u kthye për të falenderuar. Kjo është arsyeja pse Jezusi pyeti: ‘Ku janë nëntë të tjerët? Mos janë shumë të zënë me punë? Apo shumë të kënaqur me veten? Apo janë harraqë? Vëre atë që Jezusi i tha atij që u kthye: ‘Besimi yt të shëroi’ (v. 19 KJV). Shërimi fizik shpesh arrihet nëpërmjet ilaçeve, por ti bëshesh ‘i plotë’ në trup, mendje dhe shpirt duke kaluar kohë në adhurim ndaj Zotit dhe duke e njohur Atë.