A e ke zbuluar qëllimin e jetës tënde?
26. Gusht E Hënë

‘Për ata që janë të thirrur sipas qëllimit të tij’ Romakëve 8:28 NLT

Nëse do që gjërat të shkojnë shumë mirë në jetën tënde, ti duhet të zbulosh qëllimin që Perëndia ka për ty dhe ta japësh veten plotësisht ndaj tij. Bibla thotë: ‘Të gjitha gjërat bashkëveprojnë për të mirë për ata që e duan Perëndinë, për ata që janë të thirrur sipas qëllimit të Tij’ (v.28 NKJV). Pika kryesore e jetës tënde duhet të jetë zbulimi dhe bërja e vullnetit të Perëndisë. Ajo që ti beson në lidhje me këtë do të përcaktojë drejtimin që ti do të marrësh dhe atë që do të arrish. Ka një ndryshim të madh midis talentit dhe qëllimit. Ti je thirrur sipas qëllimit të Perëndisë, jo sipas talentit tënd. Kur je i talentuar por jo i thirrur, ti mund të ndjehesh rehat kudo. Kjo për shkak se talenti, njësoj si drejtësia, është i verbër; ai i sheh njëlloj të gjitha mundësitë. Por, kur ti je në dijeni të qëllimit të dhënë nga Perëndia dhe ai të qeveris ty, ka gjwra të cilat ti thjesht nuk do t’i bësh sepse e di se ato do të largojnë, dobësojnë ose do të mposhtin qëllimin që Perëndia ka për ty. Duke qenë ‘të thirrur sipas qëllimit të tij’ të aftëson të përqëndrohesh në zhvillimin e talentit tënd vetëm kur ai lidhet me vullnetin e Perëndisë për ty. Pra, në vend që t’i kërkosh Perëndisë të bekojë atë që po bën, kërkoji Atij që të zbulojë qëllimin e Tij për jetën tënde. Sapo ta zbulosh dhe ta përmbushësh atë, do të bekohesh, sepse plani i Tij tashmë është i bekuar! Le ta lexojmë përsëri: ‘Dhe ne e dimë që Perëndia bën të gjitha gjërat të bashkëveprojnë për të mirë për ata që e duan Perëndinë, për ata që janë të thirrur sipas qëllimit të Tij’ (NLT). Pra, a e ke zbuluar tashmë qëllimin e Perëndisë për jetën tënde? Nëse jo, hyr në praninë e Tij dhe qëndro aty derisa Ai të ta zbulojë atë. Kjo është mënyra e vetme që ti të përmbushesh plotësisht.